Célkitűzés

A város és környéke eddig feltáratlan múltjának, kulturális örökségének és hagyományainak értékmentő kutatása, feldolgozása és megismertetése minél szélesebb körben. A helytörténeti, helyismereti tevékenységek összehangolásával elő kívánjuk segíteni a szülőhely iránti elkötelezettséget, a város kulturális vonzerejének növelését. Ennek érdekében: – fórumokat, rendezvényeket szervezünk, – kiadványokat, ismeretterjesztő anyagokat készítünk, kiállításokat rendezünk, – gyűjtjük a városhoz és környékéhez kapcsolódó tárgyi és szellemi értékeket.


A Mezőtúri Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület munkája 2017.10.05.

forrás: Mezőtúr Városi Televízió – Közzététel: 2017. okt. 6.


Bodoki Fodor család címere

A Bodoki Fodor család eredeti és rekonstruált címere 1650-ből.
(Az eredetileg már igen töredezett rajzolatú címer grafikai helyreállítója: Weiszhaár Róbertné Kelemen Zita. Az itt látható színes változat készítője: Weiszhaár Adrien.)


Támogassa a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület tevékenységét adója 1%-val.

Adószámunk: 18841637-1-16

Közösen megmenthetjük környezetünk megmaradt értékeit!

Ennek érdekében egyesületünk:

  • gyűjti a régi idők tárgyi és szellemi emlékeit,
  • fórumokat, rendezvényeket szervez
  • kiadványokat, ismeretterjesztő anyagokat készít,
  • kiállításokat rendez